Riêng trong năm 2014, có 16.488 xe cơ giới các loại hết niên hạn sử dụng, còn nhiều phương tiện quá hạn kiểm định nhưng chưa đến kiểm định lại.

Được biết, các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định vẫn đang hoạt động chui, trốn tránh cơ quan kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, tuyến đường Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, ở những tuyến đường mà lực lượng tuần tra, kiểm soát còn mỏng, xe hết niên hạn thuộc tỉnh này nhưng lại hoạt động trên địa bàn của tỉnh khác.

Trước mắt, từ ngày 20-30/4 tới đây, Cục Đăng kiểm đề xuất Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thành lập và chủ trì đoàn làm việc với UBND và Ban An toàn Giao thông tại 2 tỉnh Gia Lai và Thanh Hóa phối hợp kiểm tra, kiểm soát những xe hết niên hạn sử dụng và quá hạn kiểm định vẫn lưu hành.

Các tỉnh thành phố còn lại triển khai thực hiện từ 10/5-10/6.

Hải Châu