Đánh giá của Bộ Tài chính cho biết, từ đầu năm 2015 đến tháng 10-2015, giá xăng, dầu đã được điều chỉnh giảm nhiều đợt. Tương ứng với đó, về cơ bản, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô đã kê khai giảm giá phổ biến từ 3-5% tùy từng tuyến, loại hình vận tải và tùy từng địa phương. Tuy nhiên, từ giữa tháng 9-2015 đến nay, giá xăng, dầu tiếp tục có xu hướng giảm, trong bối cảnh khoảng thời gian 3 tháng tới, dự báo nhu cầu vận tải, đi lại sẽ tăng vọt.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải trên địa bàn và bình ổn giá cả thị trường chung, theo thẩm quyền quản lý chuyên ngành Giao thông vận tải, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp chỉ đạo các Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng tường quản lý giá cước vận tải.

Trong đó, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ôtô rà soát lại giá nhiên liệu hiện nay và giá nhiên liệu tính trong phương án giá cước so với lần kê khai liền kề trước để kê khai lại giá cước vận tải phù hợp với xu hướng giảm giá nhiên liệu.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các hiệp hội vận tải ôtô tuyên truyền, vận động các đơn vị vận tải trên địa bàn thực hiện việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định và đảm bảo nguyên tắc điều chỉnh giảm giá cước vận tải đường bộ theo quy luật thị trường và phù hợp mức giảm giá nhiên liệu đầu vào.

H.A.