Thông tin từ Bộ Giao thông vận tải cho hay, vừa qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng có một số ý kiến về quá trình triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng BOT (sau đây gọi tắt là Dự án) như: việc bổ sung hạng mục tuyến tránh QL10 qua thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và thu phí tại trạm Tân Đệ là chưa hợp lý, trạm thu phí Tân Đệ đã hết thời hạn thu phí. Tuy nhiên Bộ GTTV cho rằng, điều này là chưa đúng.

Liên quan đến việc bổ sung hạng mục tuyến tránh Đông Hưng QL10 qua thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình có lưu lượng xe lớn (theo số liệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2013, lưu lượng xe là 22.215PCU/ngày.đêm) thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình, trong khi nguồn vốn ngân sách khó khăn không thể bố trí đầu tư. 

Tại buổi làm việc giữa Bộ GTVT với Lãnh đạo tỉnh Thái Bình vào ngày 04/9/2014, UBND tỉnh Thái Bình đề xuất bổ sung hạng mục tuyến tránh Đông Hưng vào hợp đồng Dự án cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ theo hình thức BOT và được Bộ trưởng Bộ GTVT đồng ý về nguyên tắc tại Thông báo kết luận cuộc họp số 924/TB-BGTVT ngày 09/9/2014. 

Đến nay, hạng mục tuyến tránh Đông Hưng đã hoàn thành và được nghiệm thu đưa vào khai thác. Như vậy, việc bổ sung hạng mục tuyến tránh Đông Hưng vào Hợp đồng BOT Dự án, sử dụng trạm thu phí Tân Đệ để hoàn vốn theo đề xuất của UBND tỉnh Thái Bình, được UBND, HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thống nhất bằng văn bản và Bộ GTVT triển khai phù hợp với quy định của pháp luật.

Về thời gian thu phí tại trạm Tân Đệ, theo Hợp đồng BOT ký năm 2008 dự kiến 21,33 năm. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào chi phí đầu tư được quyết toán, lưu lượng xe thực tế, Bộ GTVT điều chỉnh theo quy định. Thời điểm tháng 7/2014, thời gian thu phí được tính toán 12,25 năm. 

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung hạng mục tuyến tránh Đông Hưng vào Dự án nên thời gian thu phí hoàn vốn tại trạm Tân Đệ là thời gian hoàn vốn cho toàn bộ Dự án. 

Hàng năm, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo dõi doanh thu và căn cứ chi phí vận hành khai thác được quyết toán để tính toán thời gian hoàn vốn.  

Như vậy, thông tin về trạm thu phí Tân Đệ đã hết thời hạn thu phí là không chính xác. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo nhà đầu tư triển khai lắp bảng điện tử tại trạm Tân Đệ nhằm công khai, minh bạch các thông tin về dự án như doanh thu, thời gian thu phí… để người dân theo dõi, giám sát. 

Để hạn chế các bất cập đối với người sử dụng khu vực lân cận trạm thu phí Tân Đệ, Bộ GTVT đã yêu cầu nhà đầu tư miễn, giảm phí cho 07 xã thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Phạm Huyền