Đáng chú ý, đối với xe hợp đồng điện tử như Grab, Bộ GTVT đề xuất không bắt buộc phải gắn mào, nhưng yêu cầu dán phù hiệu "Xe hợp đồng" bằng vật liệu phản quang ở bên trong xe. Bộ GTVT cũng cho biết, dự thảo nghị định mới đã sửa đổi, điều chỉnh bằng quy định niêm yết cụm từ “Xe hợp đồng” trên kính phía trước và kính phía sau xe.

Theo đó, xe hợp đồng điện tử phải có phù hiệu “Xe hợp đồng” và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe. Ôtô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi có phù hiệu “XE TAXI” và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe, niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe theo quy định.

Nhật Uyên