Đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc tuân thủ quy định pháp luật của các nhà đầu tư thực hiện 4 dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh. Cụ thể, đoạn Km921+025-Km962+331 quốc lộ 14 (từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài), tỉnh Bình Phước do Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai là nhà đầu tư.

Đoạn Km1793+600-Km1824+00, tỉnh Đắk Nông do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Mỹ 14 và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Băng Dương là nhà đầu tư. Đoạn Km 1738+148-Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk do Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, Công ty cổ phần Đông Hưng Gia Lai và Công ty cổ phần Thuỷ điện Sê San 4A là nhà đầu tư.

Đoạn Km 1610-Km 1667+570 (Cầu 110) Pleiku, tỉnh Gia Lai do Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai là nhà đầu tư. Thời gian thanh tra tại mỗi dự án không quá 30 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Phạm Huyền