Đối với kiến nghị “cho dừng khẩn cấp Kế hoạch thí điểm trong tháng tháng 9-2017 đồng thời tiến hành tổng kết đánh giá thực tế triển khai Kế hoạch thí điểm đang gây ra nhiều bất an cho xã hội”, Bộ GTVT trả lời: Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho phép thí điểm ứng dụng hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng bằng văn bản giấy trong hoạt động vận tải khách bằng xe hợp đồng.

Việc thí điểm thay hợp đồng giấy bằng hợp đồng điện tử là phù hợp với quy định về các giao kết thông qua hợp đồng, qua đó đưa hoạt động kết nối dịch vụ vận tải dựa trên nền tảng công nghệ thông tin vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân về thời gian và chí phí giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như đơn vị vận tải.

Đề cập kiến nghị dừng gia tăng phương tiện tham gia thí điểm hợp đồng điện tử của Hiệp hội Taxi Hà Nội, Bộ GTVT cho rằng đây là loại hình vận tải khách theo hợp đồng, được các Sở GTVT cấp phù hiệu. Do vậy, Bộ kiến nghị Thủ tướng cho phép địa phương xem xét tạm thời không cấp phù hiệu xe hợp đồng dưới 9 chỗ cho đến khi lập và thực hiện quy hoạch về phương tiện trên địa bàn.

Về kiến nghị xe Uber, Grab kê khai giá, Bộ GTVT cũng đề nghị các Sở GTVT bổ sung việc kê khai giá với phương tiện này giống như taxi, xe khách.

Trước đề nghị của Hiệp hội là các xe Uber, Grab phải gắn logo biểu trưng, Bộ  GTVT cho rằng, theo đúng quy định, các xe này phải niêm yết tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh ở hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe.

Bộ GTVT đã yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm xây dựng kế hoạch thiết kế, in ấn, cấp logo cho các xe. Bộ cũngchỉ đạo các Sở GTVT đôn đốc đơn vị thực hiện nghiêm quy định này, ban hành mẫu logo chung để dán trên phương tiện thí điểm.

Đặng Nhật