"Trên cơ sở quy định tại Điều 32 Nghị định 86/2014, Bộ GTVT tiếp tục có văn bản chấn chỉnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi của Công ty TNHH Grab trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội (lần 2). Trong đó, Bộ GTVT đề các tỉnh, thành nêu trên tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật các vi phạm (nếu có) đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải có ứng dụng kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn địa phương mình.

Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô theo quy định của Nghị định số 86/2014", báo cáo của Bộ GTVT nêu.

N.Uyên