“Người dân có nhu cầu chỉ cần làm đơn theo mẫu và mang giấy phép lái xe gốc đến Sở Giao thông Vận tải để làm thủ tục. Sau khoảng 5 ngày chờ, người dân sẽ lấy được giấy phép lái xe quốc tế mới. Lệ phí cấp bằng lái xe quốc tế là 135.000 đồng”, ông Phương khẳng định.

Theo ông Phương, người dân có giấy phép lái xe được cấp ở các tỉnh, thành khác có nhu cầu đến Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xin cấp thì phải mang theo giấy phép lái xe bản gốc, chất liệu PET thì sẽ đều được cấp giấy phép lái xe quốc tế. “Người dân muốn được cấp giấy phép lái xe quốc tế bắt buộc phải đến làm thủ tục, chụp ảnh, ký vào hồ sơ. Vì vậy, việc làm giả giấy phép lái xe quốc tế này sẽ không xảy ra”, vị Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đánh giá.

Giấy phép lái xe quốc tế có thời hạn không quá 3 năm và được sử dụng tại 73 nước theo quy định của Công ước quốc tế 1968 về giao thông đường bộ và công ước về biển báo-tín hiệu đường bộ (Công ước Vienna).

Phạm Huyền