Đối với khu vực mặt bằng phía bên trong khu vực nút giao, Sở GTVT giải tỏa công trình, thu dọn mặt bằng để bố trí làm bãi đỗ xe tạm trong thời gian chưa có kinh phí lập dự án đầu tư tổng thể nút giao.

Hằng năm, TP giao Sở GTVT cấp phép tạm cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hải Âu làm bãi đỗ xe; Các công ty có trách nhiệm thanh toán chi phí thuê mặt bằng hằng năm vào ngân sách TP, sử dụng bãi đỗ xe đúng mục đích, không hình thành các tụ điểm bến “dù”, bến “cóc”.

C.L.