Thành phần tham dự là những cán bộ phụ trách an ninh các Cảng vụ hàng hải Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Nha Trang, Bình Thuận, Mỹ Tho và các doanh nghiệp cảng khu vực phía Nam.
Hình ảnh tại khóa huấn luyện.
Tham dự tập huấn có gần 150 cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ an ninh cảng biển…

Khóa huấn luyện nằm trong đề án nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải trong khuôn khổ bộ luật ISPS.

Hoàng Châu