Nhiều trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông đã bị xử phạt thông qua số liệu thu được thiết bị giám sát hành trình - Ảnh minh hoạ.

Theo Tổng Cục đường bộ Việt Nam, trong tháng 7-2018 bình quân có 67,85% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục và cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm đối với 1.293 xe, trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng đối với 897 xe, từ chối cấp phù hiệu 396 xe, nhắc nhở 2.886 xe. 

Luỹ kế đến hết tháng 7-2018, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 5.162 phương tiện, trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 3.810 xe, thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 8 đơn vị, từ chối cấp phù hiệu là 1.344 xe, nhắc nhở 13.783 xe).

Về tình hình vi phạm tốc độ xe chạy của các địa phương, trong tháng 07/2018, cơ quan chức năng đã phát hiện 445.583 lần phương tiện vi phạm tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000 km là 0,22 lần/1.000 km tăng 13,99% so với tháng 06/2018.

Luỹ kế đến hết tháng 07/2018 trên cả nước có tổng số 1.425.562 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,179 lần/1.000km, tăng 115,66% so với cùng kỳ năm 2017. 

Để giảm thiểu TNGT, đặc biệt là các vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Tổng cục đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm quá tốc độ và vi phạm thời gian lái xe liên tục và không truyền dữ liệu. 

Đối với các trường hợp vi phạm không truyền dữ liệu, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có báo cáo giải trình cụ thể và kiểm tra tính xác thực trước khi ra quyết định xử lý đồng thời tiếp tục đôn đốc và tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn về lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với các xe ô tô có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn phải gắn phù hiệu theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Minh Quang