Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với các địa phương, nhà đầu tư Dự án tuyến tránh Cai Lậy và tăng cường mặt đường quốc lộ 1 đã rà soát, lập danh sách phương tiện miễn, giảm phí qua trạm BOT Cai Lậy. Trong bán kính 10 km, tính tâm điểm từ trạm thu phí BOT Cai Lậy có 1.346 phương tiện đủ điều kiện miễn, giảm giá thu phí qua trạm BOT Cai Lậy. 

Trạm BOT Cai Lậy.

Cụ thể, 547 phương tiện kinh doanh được giảm 50%, 799 phương tiện không kinh doanh và xe buýt được giảm 100%. Tại cuộc họp ngày 14-3 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Tiền Giang thống nhất cho Trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại vào ngày 25-3. Các bên thống nhất mở rộng phạm vi miễn, giảm giá từ bán kính 5 km lên 10 km tương ứng từ 8 xã, phường lên 41 xã, phường được miễn, giảm phí qua trạm. Tuy nhiên, công tác rà soát, thống kê chưa hoàn thành nên thời gian thu phí trở lại ngày 25-3 chưa thực hiện.

Văn Vĩnh