Đây là hội diễn toàn nghệ thuật chuyên nghiệp lần thứ 7 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân tổ chức. Năm 2018, hội diễn có quy mô lớn, vừa là hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí quân đội, vừa là dịp để các nhà hát, đoàn văn công chuyên nghiệp của quân đội báo cáo kết quả 5 năm hoạt động, quảng bá các tác phẩm xuất sắc, giới thiệu những tài năng mới trong lĩnh vực biểu diễn.

Hội diễn là dịp để giới thiệu tài năng biểu diễn mới trong lực lượng Quân đội nhân dân

Tham gia hội diễn có 14 đơn vị nghệ thuật: Đoàn văn công các Quân khu 1,2,3,4,5,7,9; Đoàn văn công các Quân chủng Hải Quân, Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng, các nhà hát thuộc Tổng cục Chính trị, Dàn Quân nhạc Đoàn Nghi lễ Quân đội, Trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội. 

Các đoàn mang đến hội diễn 16 chương trình với 136 tiết mục biểu diễn thuộc loại hình ca, múa, nhạc, sân khấu. Các tiết mục, nội dung đều có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam…

Hội diễn diễn ra tại Hà Nội từ ngày 6 đến 15-11.


N.Hoa