Philippines sẽ có thêm 175 triệu cây xanh mỗi năm nếu học sinh và sinh viên trồng ít nhất 10 cây trước khi tốt nghiệp. Ảnh: PA. 

Theo đó, Philippines đã chính thức thông qua luật "Di sản Tốt nghiệp vì Môi trường", yêu cầu các học sinh và sinh viên trồng cây xanh với hy vọng chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu, góp phần nâng cao ý thức của thế hệ tương lai với môi trường. 

Phát biểu về điều luật đặc biệt này, ông Gary Alejano, đại diện đảng Magdala, tác giả chính của luật cho biết: "Với hơn 12 triệu học sinh tốt nghiệp tiểu học, gần 5 triệu học sinh tốt nghiệp trung học và gần 500.000 sinh viên tốt nghiệp đại học mỗi năm, sáng kiến này nếu được tuân thủ, sẽ đảm bảo ít nhất 175 triệu cây mới được trồng mỗi năm". 

Ông Gary Alejano nhấn mạnh, trong thời gian một thế hệ sẽ có ít nhất 525 tỷ cây được trồng. Và kể cả khi tỷ lệ sống của cây mới trồng chỉ là 10% thì Philippines vẫn sẽ có thêm ít 525 triệu cây xanh mỗi năm. 

Được biết, cây sẽ được trồng trong rừng ngập mặn, các rừng hiện có, một số khu vực rừng được bảo vệ, khu quân sự, khu khai thác bị bỏ hoang và một số đô thị. Chính phủ cho hay loại cây được trồng phải phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình của từng khu vực và sẽ ưu tiên loài bản địa.

Ngoài tác dụng hấp thu CO2, các nhà làm luật hy vọng thế hệ tương lai sẽ hiểu biết hơn về môi trường, tạo ra nhiều sáng kiến sinh thái nữa. Bộ Giáo dục và Ủy ban Giáo dục Đại học sẽ cùng thực thi và đảm bảo học sinh sinh viên tuân thủ đúng luật.

Linh Đan