Siêu trăng xuất hiện tại Anh.
Tại Crimea, Nga.
Tại Malta.
Tại Mỹ.
Tại Trung Quốc.
Tại Đức.
Tại Tây Ban Nha.
Chuyên cơ quá nhỏ bé so với siêu trăng.
Minh NG ( Theo CNN)