Cụ thể, trên một diễn đàn mạng về iPhone lock (bản khóa mạng) tại Việt Nam mới đây đồng loạt nhận được phản hồi từ người dùng cho biết thiết bị iPhone không thể kích hoạt máy sau khi thực hiện thao tác restore (chạy lại firmware). Tình trạng này xảy ra với hầu hết những chiếc iPhone lock hiện đang được dùng White-SIM thần thánh cùng với chạy phiên bản iOS thấp hơn 12.2.
Một chiếc iPhone lock bị lỗi kích hoạt khi sử dụng White-SIM.

Trên thực tế, White-SIM vốn là một loại SIM ghép nhưng "đỉnh" hơn so với các loại SIM ghép trước đây. Các máy iPhone lock khi sử dụng White-SIM sẽ chỉ cần kích hoạt một lần duy nhất bằng mã ICCID (là dãy số gồm 20 chữ số có chứa thông tin của nhà mạng được nạp vào chip SIM). Chiếc iPhone lock sau đó sẽ trở thành iPhone quốc tế và người dùng có thể thoải mái thay đổi SIM của tất cả các nhà mạng mà không cần lắp kèm SIM ghép như trước đây.

Tuy nhiên, Apple nhanh chóng phát hiện ra phương thức kích hoạt iPhone lock này. White-SIM đã bị ngăn chặn, thay vào đó, người dùng buộc phải quay lại cách sử dụng SIM ghép trước đây để có thể kích hoạt thiết bị và không thể thoải mái thay SIM hay reset như thời gian qua. 

Theo khuyến cáo của các kỹ thuật viên chuyên về iPhone lock, Apple tuy có tiến hành ngăn chặn White-SIM trên các máy iPhone lock tuy nhiên nó không quá gắt gao. Với những máy iPhone lock đã được kích hoạt thành công lên phiên bản quốc tế mà có White-SIM vẫn có thể sử dụng bình thường miễn là không restore máy. Còn nếu đã “trót” restore, người dùng cần cập nhật lên iOS 12.2 để khắc phục sự cố.

B.C