Riêng trong năm 2017, đã có 4 triệu thuê bao kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối bị thu hồi. Số thuê bao internet băng rộng cố định tại Việt Nam ước tính đạt 10,8 triệu thuê bao, tăng 18,7% so với năm 2016.

Doanh thu lĩnh vực viễn thông năm 2017 ước tính đạt 380.000 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2016.

H.Ly