Cụ thể, VNPT VinaPhone chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin và phòng chống cháy nổ. Kiểm tra, rà soát mạng lưới và có các biện pháp xử lý phòng ngừa đảm bảo an toàn thông tin phục vụ lưu thoát lưu lượng trong kỳ nghỉ. Sẵn sàng triển khai đáp ứng kịp thời các yêu cầu thông tin khẩn cấp, thông tin đột xuất khi có yêu cầu.

Phục vụ lễ hội bắn pháo hoa tại Đà Nẵng, VNPT VinaPhone đã tăng cường 4 trạm 4G và 4 xe phủ sóng lưu động tại khu vực lễ hội

Nâng cao chất lượng mạng, đặc biệt là chất lượng dịch vụ data đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi truy cập Internet, livestream, chia sẻ dữ liệu, hình ảnh, video VNPT VinaPhone đã tăng cường trạm phát sóng lưu động và điều động bố trí xe phủ sóng lưu động phục vụ các khu vực có tập trung đông khách du lịch tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

Đặc biệt để phục vụ lễ hội bắn pháo hoa tại Đà Nẵng, VNPT VinaPhone đã tăng cường 4 trạm 4G và 4 xe phủ sóng lưu động tại khu vực lễ hội.

Ngừng toàn bộ các hoạt động bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống, thiết bị vận hành khai thác trên mạng (từ 00h00 ngày 30-4-2017 đến 24h00  ngày 2-5-2017).

Tổ chức, phân công trực Lãnh đạo, trực kỹ thuật viên, khai thác viên, giao dịch viên nhằm đảm bảo an toàn mạng lưới và sẵn sàng triển khai ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, phục vụ tối ưu các nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông- công nghệ thông tin của khách hàng trong dịp Lễ.An An