Ngày 8-9, Trung tâm điều hành tuyến cáp AAG đã hoàn thành việc sửa chữa sự cố xảy ra ngày 23-8 trên cáp nhánh S1H của tuyến cáp quang biển Asia America Gateway - AAG.

Theo đó, công tác sửa chữa đã được hoàn thành sớm hơn dự kiến ban đầu 3 ngày so với kế hoạch ban đầu khi đến trưa ngày 8-9, tàu sửa cáp đã hoàn thành mối hàn cuối cùng, phía trạm cập bờ Vũng Tàu của tuyến cáp AAG để cấp nguồn kiểm tra kết nối. 

Với việc hoàn thành sửa chữa sự cố cáp AAG, đường truyền Internet của các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam đã trở lại bình thường. 

B. C