Đây là sự kiện mang tính chuyên môn cao, nhằm xác định những nguyên tắc chung về sự hợp tác trong việc lựa chọn những công ty Fintech sáng tạo để hỗ trợ phát triển thành những doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu. Sự kiện mở ra nhiều cơ hội lớn cho các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ tài chính, thúc đẩy mạnh mẽ Fintech Việt Nam phát triển. 

Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội Fintech Hàn Quốc đã tiến hành kí kết hợp tác với 4 đơn vị: Viện nghiên cứu blockchain miền Nam, Câu lạc bộ Fintech Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam, Vietnam Silicon Valley

Chủ tịch Hiệp hội Fintech Hàn Quốc - ông Jung Yoo Shin chia sẻ: ”Trung tâm Fintech đang đóng vai trò dẫn đầu tại thị trường Fintech tại Hàn Quốc và chúng tôi có cơ hội để hợp tác, liên kết kinh doanh trong và ngoài nước. Để mọi sự hợp tác kinh doanh được đảm bảo, chúng ta luôn cần một công cụ tài chính, và đó là tương lai của Fintech Việt Nam”.
Hiệp hội Fintech Hàn Quốc tiến hành kí kết với các đối tác Việt Nam

Cách mạng 4.0 đang làm thay đổi căn bản, toàn diện tới đời sống kinh tế - xã hội. Ngành ngân hàng cũng không nằm ngoài sự chuyển mình này, mà trong đó, Fintech chính là xu hướng phát triển chủ đạo dựa trên những thành tựu của khoa học công nghệ.

Fintech bao gồm tất cả các ứng dụng, sản phẩm và mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng được xây dựng nên bằng cách tận dụng ưu điểm từ các công nghệ kỹ thuật số và Internet. Các ứng dụng của Fintech ngày càng trở nên đa dạng và phổ biến, từ những sản phẩm dành cho đối tượng là người sử dụng cuối cùng như ví điện tử, tiền điện tử, công cụ huy động vốn…, đến những sản phẩm hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức tài chính, như các dịch vụ công nghệ thông minh. Cùng với việc tận dụng tối đa những ưu thế vượt trội của công nghệ blockchain, Fintech sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa khi nó còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các doanh nghiệp.

Nhận thấy vấn đề này, V-Startup - mạng lưới hỗ trợ các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, đã thực hiện kết nối giữa Viện Nghiên cứu Blockchain Miền Nam, LINA Network và Hiệp hội Fintech Hàn Quốc, mở ra các cơ hội mới cho các startups trong lĩnh vực công nghệ tài chính phát triển thành những doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu.


H.Chi