Theo đó, một đạo luật vừa được thông qua tại Anh và sẽ có hiệu lực từ 5-2018 bắt buộc người dùng internet không dây phải kiểm tra kỹ điều khoản pháp lý do nhà cung cấp dịch vụ đưa ra nhằm tránh nguy cơ có nội dung xấu bị chèn trong điều khoản.

Và một cuộc thử nghiệm khả nặng nhận thức nguy hiểm của người dùng internet không dây đã được công ty công nghệ Purple tiến hành trong 2 tuần với vô số các điều khoản như người sử dụng phải thực hiện 1.000 giờ phục vụ cộng đồng, bao gồm làm sạch bãi rác thải động vật địa phương, ôm ấp chó mèo hoang, làm sạch nhà vệ sinh di động tại các lễ hội và sự kiện địa phương, cạo sạch những miếng kẹo cao su dính trên đường phố…

Sau 2 tuần thử nghiệm, kết quả đạt được vượt ngoài sức tưởng tượng khi có đến hơn 22.000 người đã vô tư đồng ý mọi điều khoản được đưa ra chỉ để có Wi-fi miễn phí. 

Thật may bởi đây chỉ là một cuộc thử nghiệm và không ai trong số 22.000 “nạn nhân” kia phải thực hiện việc dọn nhà sinh hay ôm ấp chó mèo hoang,

B.C.