Theo đó, Sở Du lịch Hà Nội cũng được giao phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện các giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đa dạng hóa các nguồn lực phát triển du lịch; đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng các giá trị di sản văn hóa Thủ đô; tăng cường hợp tác, liên kết phát triển sản phẩm du lịch với các doanh nghiệp, các ngành, địa phương trong nước và các quốc gia có tiềm năng hợp tác phát triển du lịch, hội chợ du lịch trong nước và quốc tế…

Được biết, trong kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT các tháng cuối năm nay, Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT TP đã xác định một nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thí điểm và mở rộng các ứng dụng TP thông minh: trung tâm giám sát điều hành tập trung giao thông thông minh (bao gồm cả hệ thông iParking), y tế, du lịch thông minh, hệ thống thiết bị đầu cuối kết nối 3G,4G tại các hộ gia đình phục vụ công tác tuyên tuyền, cung cấp các DVC mức 3,4 và thanh toán qua mạng các dịch vụ công cộng; hoàn thiện hệ thống giáo dục thông minh.

Hải Châu