Dự kiến sẽ có sự tham gia của trên 600 đại biểu từ các doanh nghiệp, tổ chức từ 17 nền kinh tế thành viên của APICTA đề cử. APICTA 2016 sẽ xét trao cho các sản phẩm, dịch vụ thuộc 17 lĩnh vực khác nhau. Mỗi nền kinh tế thành viên được đề cử tối đa 3 sản phẩm, dịch vụ trên mỗi lĩnh vực này.

Đây là sân chơi lớn cho các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của Việt Nam tranh tài trong đấu trường khu vực. Giải thưởng này cũng mở ra những cơ hội hợp tác lớn hơn dành cho doanh nghiệp CNTT Việt Nam với bạn hàng tại 17 nền kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Được biết, VINASA sẽ chọn từ những sản phẩm, dịch vụ xuất sắc đạt danh hiệu Sao Khuê 2016 hoặc từ các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc do các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đề xuất để tham dự cuộc thi.

H.Thanh