Quyết định trên của Instagram và Snapchat được đưa ra sau khi có hàng loạt phản ánh từ người dùng cho biết các nhãn dán Giphy có nội dung phân biệt chủng tộc.

Tiếp nhận báo cáo từ người dùng, sau khi xem xét lại nội dung các nhãn dán Giphy, cả Instagram và Snapchat đều cho rằng đây là việc hết sức nghiêm trọng đặc biệt là trong thời điểm các công ty công nghệ trên thế giới đang cùng nhau ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc. Điều này là khó chấp nhận được nên mọi nhãn dán Giphy đã được gỡ bỏ khỏi dịch vụ của Instagram và Snapchat.

Giphy cần có thái độ tích cực để quay trở lại Snapchat và Instagram.

Tuy nhiên, cả Instagram và Snapchat cũng vẫn đề ngỏ một lối quay trở lại đối Giphy nếu nhóm này có thái độ tích cực, thay đổi về nội dung của họ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Giphy vẫn chưa có động thái gì sau quyết định của Instagram và Snapchat.

B.C.