Theo nội dung các văn kiện đã ký kết, Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác bưu chính thông với Campuchia qua việc mở bưu cục ở các cửa khẩu nhằm phát triển dịch vụ chuyển phát vùng biên, chuyển phát EMS, dịch vụ tài chính bưu chính. Hai bên cũng sẽ tiếp tục đàm phán việc phân chia sử dụng tần số cho các hệ thống thông tin di động băng rộng thế hệ mới; nghiên cứu triển khai chuyển mạng giữ số; số hóa truyền hình.

Đặc biệt, Việt Nam sẽ giúp Campuchia xây dựng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (bao gồm cả phần cứng và phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân viên vận hành khai thác).

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng ký kết văn kiện hợp tác với Bộ Bưu chính viễn thông Campuchia.

Phía Campuchia cũng sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Campuchia, đặc biệt là tham gia các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước như chính phủ điện tử, đô thị thông minh.

Hùng Quân