Các Dịch vụ Hiệu suất Kết nối mới (Connected Performance Services - CPS) của Honeywell UOP hỗ trợ thúc đẩy Internet Vạn vật cho ngành công nghiệp nhằm khai thác những kiến thức chuyên sâu trong ngành chế biến và thiết kế của Honeywell, cùng những hiểu biết về sự xúc tác với các nền tảng phần mềm thế hệ kế tiếp của Nhánh Giải pháp tự động hóa quá trình của Honeywell (Honeywell Process Solutions – HPS), nhà cung cấp các giải pháp phần mềm cho các ngành công nghiệp quá trình.

Các dịch vụ CPS bao gồm các ứng dụng giúp giải quyết những thách thức to lớn đối với các nhà máy lọc hóa dầu và xử lý khí gas, trong đó có thể kể đến tối ưu hóa việc sử dụng tài sản, thời gian chết đột xuất, hiệu suất năng lượng, và khoảng cách về chuyên môn nảy sinh khi các nhà máy phát triển đến mức độ phức tạp còn những kỹ sư có kinh nghiệm đều đến tuổi nghỉ hưu. Các dịch vụ CPS là một phần của hệ sinh thái IIoT do Honeywell kiến tạo với mục tiêu cho phép người dùng cuối khai thác công nghệ IIoT để khai thác chuyên môn sâu của Honeywell UOP và các nhà cung cấp, các đối tác hàng đầu khác.

Trọng tâm của các dịch vụ CPS là một dịch vụ phần mềm trên nền tảng điện toán đám mây, liên tục theo dõi các luồng dữ liệu của nhà máy và áp dụng kỹ thuật phân tích tiên tiến cùng với học máy, tận dụng mô hình xử lý của UOP và những thông lệ tốt nhất (“best practices”) nhằm tìm kiếm những nhân tố kém hiệu quả đang tiềm ẩn hoặc nảy sinh, thông báo tới nhân sự nhà máy và đưa ra khuyến nghị vận hành cụ thể.

Hệ thống này vận hành liên tục với các bảng điều khiển điện tử thân thiện với người dùng, cung cấp bối cảnh trực quan và những thông tin mang tính ứng dụng về hiệu suất của nhà máy. Những bảng điều khiển tương tự cũng đồng thời được báo cáo tới cố vấn về quá trình của Honeywell UOP, người giám sát vận hành và có khả năng đưa ra đường hướng chỉ đạo cũng như các nguồn lực bổ sung.

Không chỉ xác định nhân tố hoạt động yếu kém, dự báo các sự cố thiết bị và vấn đề vận hành nảy sinh, Honeywell còn có khả năng giám sát và hỗ trợ quản lý năng lượng sử dụng nhằm hỗ trợ tuân thủ những chuẩn mực pháp lý chặt chẽ hơn, đồng thời nối liền khoảng cách về kiến thức giữa đội ngũ nhân sự chưa đủ kinh nghiệm sử dụng thiết bị. Ước tính một nửa số nhân viên hiện nắm giữ những chức vụ cao nhất của ngành này sẽ đến tuổi nghỉ hưu trong vòng 7 năm tới.

Nền tảng CPS của Honeywell UOP được thiết kế dựa trên trải nghiệm người dùng, với giao diện thực tế dễ đọc hiểu, từ đó cung cấp những phân tích và khuyến nghị nhanh chóng, dễ dàng.

Theo đó, các nhà điều hành có thể tìm hiểu ngọn ngành nguyên nhân chỉ bằng một vài cú click, giúp nhân viên có thời gian xử lý vấn đề nhanh chóng trước khi nó kịp trở nên nghiêm trọng. Việc phát huy mô hình phân tích nguyên nhân tận gốc một cách có hiệu quả sẽ mang lại những thông tin hiệu suất quan trọng tới ngay tầm tay người sử dụng nhằm nâng cao hiệu suất, cung cấp những nhận thức sâu sắc mang tính dự báo để xác định vấn đề một cách chính xác nhất trước khi chúng gây nên những hệ quả tốn kém trong tương lai.

V.Cường