Thông tin đăng tải trên Android Authority, Google vừa giới thiệu tới người dùng một công cụ với tính năng cho phép người dùng tự động xóa dữ liệu Lịch sử vị trí, duyệt web (Location History and Web) và dữ liệu Hoạt động ứng dụng (App Activity data ) sau một khoảng thời gian xác định.

Khoảng thời gian được Google thiết lập sẵn cho tính năng này bao gồm 3 tháng, 18 tháng để lưu trữ lịch sử của người dùng trước khi bị xóa tự động. Ngoài ra, người dùng hoàn toàn có thể thực hiện việc xóa dữ liệu đã được lưu vào bất cứ thời điểm nào nếu thấy cần thiết. Với những người dùng vốn không hề có khái niệm xóa dữ liệu Lịch sử vị trí, duyệt web, tính năng xóa tự động giúp tăng cường bảo mật, tránh lộ lọt thông tin cá nhân.

Tính năng này được giới công nghệ đánh giá là cần thiết khi mà trong thời gian qua, người dùng luôn tỏ ra lo ngại, nghi ngờ Google có thể theo dõi mình ngay cả khi bạn tắt cài đặt lịch sử vị trí. 

Trên thực tế, trước đó, một công cụ với tính năng tương tự cũng từng được Google cung cấp cho người. Tuy nhiên, với công cụ ấy, người dùng chỉ có thể xóa một phần dữ liệu với những thao tác thủ công và có phần phức tạp với một bộ phận không nhỏ người dùng.

B.C