Theo lộ trình, việc chuyển đổi mã mạng bắt đầu vào 00h00 ngày 15-9 và kết thúc vào 23h59 ngày 30-6-2019. Kể từ ngày 15-6, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông tin rộng rãi để người dân nắm được cách thức chuyển đổi. 

Trong thời gian 2 tháng (từ 15-9 đến ngày 14-11), người sử dụng di động có thể quay số song song theo cả số mới và cũ. Từ ngày 15-11-2018 đến ngày 30-6-2019, nhà mạng sẽ duy trì âm báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để hướng dẫn khách hàng quay số theo mã mạng mới. 

K. Vy