Dưới sự chỉ huy của Trung tâm chống tội phạm mạng toàn cầu của Interpol, Khu Liên hợp Toàn cầu vì Sự đổi mới của Interpol (Interpol Global Complex for Innovation – IGCI) tại Singapore, liên minh sẽ chứng kiến hai tổ chức phát triển phương pháp phối hợp và tập trung để chia sẻ dữ liệu. 

Điều này không những cho phép phát hiện mối đe dọa nhanh chóng trên toàn thế giới mà còn mở đường cho mối quan hệ cộng tác tiềm năng trong tương lai về đào tạo và chia sẻ kiến thức.

Ông John N. Stewart - đại diện Cisco và ông Noboru Nakatani - đại diện Interpol tại Lễ ký kết.

Trước tình hình tội phạm mạng đang tiếp tục leo thang trên toàn thế giới, những người làm công tác an ninh, bảo mật trong cả khu vực công lẫn tư cần phải có lực lượng tương đương. Khả năng hiển thị và thông tin tình báo toàn diện về các mối đe dọa trên toàn bộ các miền không gian mạng là điều tối quan trọng trong việc phát hiện, phân tích và bảo vệ chống lại các mối đe dọa mới nổi.

Các giải pháp bảo mật chuyên biệt cộng với phương pháp tiếp cận theo kiến trúc của Cisco giúp khách hàng bảo vệ các tổ chức của họ hiệu quả hơn từ hệ thống mạng đến thiết bị đầu cuối cho tới điện toán đám mây. Danh mục các giải pháp bảo mật toàn diện của Cisco được thiết kế để kết nối với nhau nhằm phát hiện mối đe dọa một lần và có thể ngăn chặn ở bất kỳ đâu, qua đó thay đổi phương trình bảo mật. Ngoài ra, Cisco ngăn chặn được 19,7 tỷ mối đe dọa mỗi ngày thông qua Collective Security Intelligence, do Cisco Talos Security Intelligence và Research Group hợp tác tạo ra.

Thỏa thuận giữa Cisco và Interpol hỗ trợ các chương trình của Interpol nhắm vào cả "tội phạm mạng thuần túy" và các tội phạm sử dụng mạng làm công cụ hoạt động nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên xác định được các cuộc tấn công mạng và thủ phạm gây ra các cuộc tấn công đó.

V.Cường