Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, tháng 1-2020, ghi nhận có 283 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam (gồm 30 cuộc tấn công thay đổi giao diện, 40 cuộc tấn công cài mã độc và 213 cuộc tấn công lừa đảo), giảm 11% so với tháng 12-2019 và giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Số lượng địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma là 432.162 địa chỉ, giảm 57,69% so với tháng 12-2019 và giảm 59,32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, liên tiếp trong 2 năm 2018 và 2019, số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tinViệt Nam dẫn đến sự cố đã giảm mạnh.

Theo công bố của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Việt Nam đã tăng 50 hạng về Chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu trong năm 2019. Các chuyên gia nhận định, chuyển biến tích cực trong bức tranh an toàn, an ninh mạng Việt Nam trong khoảng 2 năm vừa qua là do các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin đã được triển khai đồng bộ và quyết liệt.

Hùng Quân