Tại Hội nghị trực tuyến giao ban quản lý nhà nước quý III, năm 2020 diễn ra vào ngày 7/9, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết: Điểm nổi bật trong Quý III/2020 là lĩnh vực Ứng dụng CNTT, an toàn thông tin đã có những chuyển biến rõ nét. 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 trên cả nước đạt trên 48,55% ; Tỷ lệ DVCTT có phát sinh hồ sơ cả nước mức độ 3, mức độ 4 đạt 29,81%. Có 55 tỉnh, 21 Bộ đã kết nối vào nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia, tăng gần gấp đôi so với đầu năm 2020.

Hiện có khoảng 83,70% các Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh.

Đã có 12/20 Bộ, 39/63 tỉnh thành (đạt tỷ lệ 61,5%) triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp; 39 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có kết nối về Trung tâm giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia tại Bộ TT&TT. 

Cũng trong Quý III, đã có 46/63 địa phương đã triển khai xong Quy hoạch báo chí, đạt tỷ lệ 73%. 

Đối với công tác đấu tranh với các mạng xã hội nước ngoài, vừa qua, Facebook đã bổ sung điều khoản mới về việc sẽ xóa, chặn nội dung các bài viết của người sử dụng theo yêu cầu pháp lý của Chính phủ Việt Nam. 

Hùng Quân