Kết quả báo cáo cho thấy, Việt Nam xếp hạng thứ 50 trên 175 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đánh giá, tăng 50 hạng so với chỉ số năm 2017, vượt 30 bậc so với mục tiêu ban đầu. Đặc biệt, nếu đặt trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 5/11, chỉ sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. 

Chỉ số An toàn thông tin toàn cầu do ITU khảo sát là một chỉ số tổng hợp đánh giá và so sánh mức độ cam kết đảm bảo an ninh mạng của các nước thành viên dựa trên 5 trụ cột là pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, nâng cao năng lực, hợp tác. 

Mục đích chính của chỉ số này là để phân loại, xếp thứ hạng và sau đó là đánh giá, dự báo, định hướng quá trình phát triển trong tầm khu vực cũng như trên quy mô toàn cầu.

H.Thanh