Để đưa phong trào vào thực tiễn, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, trưởng các phòng, ban nghiệp vụ… công khai số điện thoại, đường dây nóng của đơn vị tại các nơi công cộng để nhân dân được biết, qua đó nhân dân phản ánh thông tin cần thiết cho lực lượng, cũng như yêu cầu giải thích, giúp đỡ; giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh, hoặc chưa được làm rõ. 

Đồng thời, tiếp tục duy trì công tác giao ban chuyên môn và đơn thư giải quyết khiếu tố, khiếu nại, kiến nghị của nhân dân hàng tháng; tiếp tục thực hiện nghiêm điều lệnh CAND; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tuân thủ tuyệt đối sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Xử lý nghiêm cá nhân trong lực lượng sai phạm; kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ làm tốt công việc, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt…

Thanh Bình