Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 15 khẩu súng kíp tự chế. Cùng với đó, nhân dân trong xã được tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định về công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Nhân dân xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La giao nộp 15 khẩu súng tự chế

Đồng thời, tiếp tục triển khai phát phiếu tố giác, phát giác những hành vi vi phạm về công tác đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trọng Đạt - Hoàng Sây