Cán bộ, chiến sỹ dâng hương báo công Bác
Thượng tá Lê Duy Long, Trưởng phòng Công tác Đảng, công tác Chính trị và công tác quần chúng, Trường Cao đẳng CSND II, cho biết: Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019); nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cán bộ, chiến sỹ sinh hoạt chính trị tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Dịp này, Trường Cao đẳng CSND II đã báo cáo kết quả một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân điển hình được các cấp ghi nhận, khen thưởng với hơn 200 Bằng khen, Giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố, các ban ngành, đoàn thể…
Cán bộ, chiến sỹ công an thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh
T.Sơn-C.B