Là một trong những đơn vị chủ công của Bộ Tư lệnh CSCĐ trong nhiệm vụ bảo vệ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Hồng, trong đó có Thủ đô Hà Nội, trong những năm qua, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã tổ chức nhiều phong trào thi đua đạt hiệu quả, góp phần động viên, khích lệ CBCS lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ và nhân dân ghi nhận. 

Các điển hình tiên tiến tham gia giao lưu với các đại biểu

Từ năm 2015 đến quý I năm 2020, Trung đoàn đã phối hợp, tăng cường hỗ trợ các cục nghiệp vụ của Bộ, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện hàng chục lần ra quân làm nhiệm vụ với sự tham gia của gần 7.000 lượt CBCS. 

Đặc biệt, Trung đoàn đã tham gia bảo vệ Hội nghị IPU-132; Hội nghị cấp cao APEC; đảm bảo an ANTT Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều; tăng cường phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bảo đảm ANTT Đại lễ Vesak năm 2019... 

Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Tiểu đoàn CSCĐ số 2 và Ban Hậu cần (Trung đoàn CSCĐ Thủ đô) được vinh danh tại hội nghị

Với những thành tích xuất sắc đó, Trung đoàn đã 3 lần được công nhận Đơn vị quyết thắng; được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh CSCĐ và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Cùng với biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Trung đoàn CSCĐ Thủ đô trong thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020, Đại tá Nguyễn Văn Diện, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ đề nghị, trong thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chương trình công tác và nội dung phong trào thi đua qua từng năm, từng giai đoạn của Bộ Tư lệnh đã triển khai và bám sát tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đặt ra. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Văn Diện và Thượng tá Ngô Đăng Khoa, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô với cá nhân xuất sắc.

Bên cạnh đó, thường xuyên đổi mới tư duy, nội dung, cách thức triển khai các phong trào thi đua gắn với hành động, việc làm cụ thể. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua khen thưởng đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời động viên CBCS hăng hái thi đua, ra sức lập công hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 3 tập thể và 21 cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm qua của Trung đoàn CSCĐ Thủ đô được tôn vinh, khen thưởng. 


Vũ Linh