Tại mỗi gia đình đến thăm, Đại tá Nguyễn Văn Trãi đã tặng một phần quà và số tiền 1.000.000đ. Đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn về những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với Tổ quốc; cũng như mong muốn, các gia đình sẽ tiếp tục cùng với địa phương xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.
Đại tá Nguyễn Văn Trãi ân cần thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách

Các gia đình chính sách cũng bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi trước sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước và Công an Tây Ninh đối với người có công với quê hương, đất nước. Đồng thời, hứa sẽ luôn là những người gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, giáo dục tốt con cháu, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phạm Công