Lớp bồi dưỡng công tác Đảng diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 7-11 đến 10-11 với nhiều chuyên đề chính được giảng viên truyền đạt cho hơn 90 học viên tham dự.

Các đại biểu tại Lễ khai giảng.

Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết, những năm qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Việc mở lớp nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND. 

Đồng thời, đồng chí Phó Tổng cục trưởng đề nghị, các học viên trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng cần phát huy tính chủ động, nêu vấn đề thực tiễn hoạt động của cấp ủy Đảng, tăng cường việc tranh luận, thảo luận dân chủ để nâng cao hiệu quả việc học tập.

Đức Mừng