Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Cùng dự có đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Tiểu ban.

Báo cáo kết quả công tác trọng tâm được Tiểu ban triển khai thực hiện từ sau Phiên họp thứ nhất vào ngày 6-3-2019 đến nay, nêu rõ: Sau Phiên họp thứ nhất, các bộ, ngành, địa phương là thành viên Tiểu ban An ninh - Y tế ASEAN 2020 đã ban hành các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tiểu ban trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an ninh, y tế theo chức năng, nhiệm vụ phân công. 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại phiên họp.

Cụ thể, Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự ASEAN 2020. Tiểu ban đã hoàn thành xây dựng Đề án công tác an ninh, y tế Năm ASEAN 2020; đồng thời, tham gia xây dựng dự thảo các văn bản quan trọng của Ủy ban Quốc gia, của các Tiểu ban, Ban Thư ký quốc gia... Đây là những cơ sở chính trị, pháp lý, gắn kết với công tác an ninh, y tế phục vụ chuẩn bị, tổ chức Năm ASEAN 2020...

Ngoài các mặt công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh, y tế phục vụ tổ chức Năm Chủ tịch ASEAN 2020, các thành viên Tiểu ban đã và đang tích cực chuẩn bị tổ chức các hội nghị, hoạt động hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, trong đó, Bộ Công an được Ủy ban quốc gia phê duyệt chủ trì 9 hội nghị, hội thảo...

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại Phiên họp, các thành viên Tiểu ban An ninh - Y tế đại diện các bộ, ngành chức năng liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải và Công an một số đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an đã rà soát, đánh giá các mặt công tác trọng tâm; phát biểu tham gia ý kiến về những khó khăn, vướng mắc gặp phải; chỉ ra phương hướng triển khai thực hiện đến hết năm 2019, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, y tế năm ASEAN 2020.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Trưởng Tiểu ban ghi nhận, biểu dương tinh thần khẩn trương, chủ động của các thành viên Tiểu ban trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm tổ chức Năm ASEAN 2020; đồng thời nhất trí với 10 phương hướng, nhiệm vụ công tác chuẩn bị cho Năm ASEAN 2020 của các bộ, ngành và Công an một số đơn vị, địa phương.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, thuận lợi và cả những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho Năm ASEAN 2020, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu các bộ,  ngành và Công an một số đơn vị, địa phương là thành viên Tiểu ban cần chủ động hơn nữa trong các mặt công tác, quán triệt và thúc đẩy thực hiện nghiêm túc theo Đề án, Kế hoạch, Lịch công tác đã đề ra. 

“Hết sức coi trọng công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 trong công tác tổ chức; tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, thúc đẩy tiến độ công tác bảo đảm an ninh, y tế chuẩn bị cho Năm ASEAN 2020” - Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Thường trực Tiểu ban tiếp thu ý kiến của các đồng chí thành viên Tiểu ban, đại biểu tại Phiên họp lần hai để bổ sung vào kế hoạch, lịch công tác. Đồng thời, rà soát, bổ sung, kiện toàn nhân sự Tiểu ban An ninh- Y tế ASEAN 2020; làm tốt công tác thông tin, báo cáo và tăng cường trao đổi thông tin, liên lạc để công tác điều hành, phối hợp được thuận lợi, kịp thời trong thời gian tới. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam lưu ý: Trong thời gian tới cần khảo sát cơ sở vật chất ở các địa phương tổ chức Hội nghị ASEAN 2020, phục vụ đảm bảo an ninh, y tế các Hội nghị; kiểm tra công tác xuất nhập cảnh, hàng không gắn với đó là thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu và phóng viên báo chí khi tham dự các sự kiện... Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

X. Mai