Thứ trưởng Lương Tam Quang trao kỷ niệm chương vinh danh các cá nhân điển hình

Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cho biết: Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai đúng định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, bám sát nhiệm vụ chính trị và đạt được kết quả toàn diện. Với sự quyết tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Cục trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện các mặt công tác, tạo nên phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa rộng lớn; cán bộ, chiến sỹ đều thể hiện có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ người dân, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đảm nhận, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm tiêu cực, phiền hà, giúp có lợi nhất cho người dân. Đến nay, nhiều thủ tục đạt cấp độ 3, độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng. Đẩy mạnh các thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục đề nghị xét nhân sự cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, thời hạn giải quyết nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho họ nhập cảnh hoạt động đầu tư, du lịch. Trong 5 năm qua, Cục Quản lý xuất nhập cảnh vinh dự 2 lần được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 153 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an, gần 1500 lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng…
Thứ trưởng Lương Tam Quang chụp ảnh lưu niệm cùng với tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong suốt những năm qua. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, cán bộ, chiến sỹ Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục thấm nhuần sâu sắc lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng cũng như vị trí, ý nghĩa tầm quan trong của công tác này đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mỗi cá nhân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong thực hiện phong trào thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của hội đồng thi đua. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với việc đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng CAND, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Mọi hoạt động của phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cục Quản lý xuất nhập cảnh cần nắm, phân tích dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về chủ trương, chính sách, giải pháp đảm bảo an ninh của đất nước; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về xuất nhập cảnh, chủ động hướng dẫn thi hành, triển khai và tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác xuất nhập cảnh…

Nhân dịp này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tuyên dương 40 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020. Cùng ngày, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đến báo công dâng Bác tại Bến Nhà Rồng.

Đức Mừng