Tại buổi làm việc, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã báo cáo với đoàn về kết quả nhiệm vụ công tác công an năm 2019 và những tháng đầu năm 2020. 

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an Lào Cai.

Năm 2019, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; những tháng đầu năm 2020 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược, kịp thời có hiệu quả trên các lĩnh vực: an ninh biên giới, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo.

Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với đoàn công tác của Bộ Công an về kết quả công tác tác công an năm 2019 và những tháng đầu năm 2020 của Công an tỉnh Lào Cai.

Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm như: lừa đảo qua mạng, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đặc biệt là công tác tuyên truyền cao điểm phòng chống dịch COVID-19 và đấu tranh với các loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

Phát biểu tại buổi làm việc, thứ trưởng Lương Tam Quang đã biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích của lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đạt được trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, đồng thời chỉ đạo thời gian tới Công an tỉnh Lào Cai cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, XDLL, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thống nhất, đoàn kết nội bộ; chủ động phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm giữ vững và ổn định tình hình ANTT, góp phần vào sự  nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trung Hiếu – Thanh Tuấn