Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các thành viên Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đoàn công tác đã được nghe thuyết minh về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương An Giang anh hùng. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Trải qua 92 tuổi đời, với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới viết vào sổ lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 
Trần Lĩnh - Mai Phương - Tiến Tầm