Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai tốt các mặt công tác Công an, nắm, dự báo sát tình hình ngoại biên, biên giới. Kịp thời báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an có đối sách phù hợp, góp phần giữ ổn định tình hình ANTT trên tuyến biên giới Đồng Tháp – Prây Veng (Campuchia), không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, trốn tránh cách ly y tế làm phát sinh dịch COVID-19. 

Công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác với chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang của các tỉnh, thành giáp biên Campuchia được duy trì tốt, thường xuyên và ngày càng gắn bó chặt chẽ, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyến biên giới để tiến hành hoạt động chống phá trong nội địa. Đặc biệt, không để hình thành các loại tội phạm hoạt động phức tạp trên tuyến biên giới Đồng Tháp – PrâyVeng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Sau khi nghe Ban Giám đốc, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an các địa phương biên giới báo cáo về tình hình, kết quả các mặt công tác, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công Công an tỉnh Đồng Tháp đã đạt được.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát biểu ý kiến.

Công an tỉnh Đồng Tháp chủ động nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhiều vấn đề, sự kiện quan trọng, góp phần giữ vững an chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Công an tỉnh Đồng Tháp cũng là đơn vị thường xuyên có những trao đổi, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các đơn vị chức năng của tỉnh, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả đối với các đối tượng lưu vong, chống phá Đảng, Nhà nước. Đảm bảo tốt an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh mạng và an ninh các vấn đề xã hội khác. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế đã đạt được những thành tích, dấu ấn tích cực.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Đoàn công tác và Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm tốt nhiệm vụ nắm tình hình, đặc biệt những vấn đề mới nổi lên trong nội địa và ngoại biên, từ đó chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong các mặt công tác liên quan. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, đặc biệt là quản lý người nước ngoài qua lại trên tuyến biên giới. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới và tội phạm ma túy. Chú trọng, quán triệt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Tháp cần  tiếp tục quan tâm, chú trọng về công tác nghiệp vụ kỹ thuật, tác chiến trên không gian mạng, phục vụ cho công tác giữ vững an ninh chính trị, ANTT. Phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành, địa phương, lực lượng Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Hải quan đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới. Duy trì và phát huy truyền thống biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với nước bạn Campuchia.


Trần Lĩnh