Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long do Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an tỉnh là Thủ trưởng cơ quan; Thượng tá Mai Văn Tiệp, Phó Chủ nhiệm chuyên trách là Phó Thủ trưởng.

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long là đơn vị tương đương cấp phòng, có chức năng tham mưu, giúp việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh giao.

Đại tá Đoàn Minh Lý, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại tá Đoàn Minh Lý, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chúc mừng các đồng chí được bố trí công tác tại Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh. 

Lãnh đạo Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh phải xác định rõ vai trò, vị trí của cơ quan, sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh trong toàn Đảng bộ.

Tiếp tục tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định Điều lệ Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 
Tạ Toàn - Trinh Thân