Sau 6 năm, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, ngày 16-9-2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù ở tỉnh Thái Bình đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quán triệt, phối hợp triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Công tác thông tin, tuyên truyền được tiến hành thường xuyên với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành; cán bộ và nhân dân không kỳ thị, phân biệt đối xử với những người chấp hành xong án phạt tù. Công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng được thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

Trao thưởng tới các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các cơ quan Nhà nước, tổ chức đoàn thể xã hội, doanh nghiệp đã giới thiệu tạo điều kiện tiếp nhận, bố trí giải quyết việc làm cho 2.036 người, hỗ trợ cho 567 lượt người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù phấn đấu tích cực được vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. 

Tổ chức 96 lớp dạy nghề cho 3.846 lao động, xây dựng gần 800 trang trại... thông qua các lớp dạy nghề đã tạo điều kiện giúp đỡ cho 1.012 người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng có việc làm ổn định cuộc sống. Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Tại hội nghị, Bộ Công an, UBND tỉnh và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp tặng 12 Bằng khen, Công an tỉnh tặng 14 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2011 - 2017.

B.Dương – T.Vy