Thượng úy Tô Văn Đông, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng 180, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cho biết: Cách đây đúng 70 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Ngay sau đó, lời kêu gọi của Người đã hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và hy sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ từng giai đoạn cách mạng; nhiều phong trào thi đua đã phát triển rộng khắp, tạo động lực to lớn, góp phần vào thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. 

Hoạt động này còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, động viên nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phục vụ tốt công tác giữ gìn và đảm bảo ANQG, TTATXH...góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Các đội thi đấu bóng đá sôi nổi

Được biết, trước đó, Đoàn Thanh niên Phòng 180 và Đoàn Thanh niên Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành gặp mặt, động viên tư tưởng đoàn viên là công dân thực hiện nghĩa vụ CAND của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phía Nam đang học tập, huấn luyện. Qua nắm bắt, tất cả 100% đoàn viên là chiến sỹ mới, với khí thế của tuổi trẻ và phát huy truyền thống 65 năm của lực lượng Cảnh vệ, truyền thống 62 năm Phòng 180 Anh hùng, đã luôn an tâm công tác, phấn đấu học tập, rèn luyện và sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đức Mừng