Thiếu tướng Trần Hải Quân phát biểu tại Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự và đồng chủ trì Hội nghị có Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Trần Hải Quân, cho biết: Sau 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp, đã góp phần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo, chỉ huy tạo sự thống nhất về vị trí vai trò, mục đích, nguyên tắc, đối tượng, biện pháp, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phối hợp giữa hai lực lượng. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai bảo vệ an toàn nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; kịp thời xử lý tình huống phù hợp, không để tình hình an ninh phức tạp xảy ra…

Tuy nhiên, Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh ban hành 10 năm qua, nhiều nội dung không còn phù hợp với thực tiễn và yêu cầu công tác của mỗi lực lượng. Chính vì vậy, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp mới, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. 

Để Quy chế mới được ban hành, đạt hiệu quả cao trong công tác, đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ mong muốn và đề nghị hai đơn vị cần chú trọng quán triệt CBCS thuộc thẩm quyền về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phối hợp; các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp, hướng dẫn cụ thể các nội dung phối hợp để từ đó, từng đơn vị, cá nhân tham gia công tác theo các nội dung Quy chế phối hợp phải phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đảm bảo sự chủ động, kịp thời, chính xác, an toàn…

T.Đông-C.Bình