Với kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể từng lực lượng, Công an quyết tâm chặn đứng, đẩy lùi các loại tội phạm, bảo đảm giữ vững ANTT trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm cho người dân vui xuân, đón tết an toàn. Trên cơ sở dự báo vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm sẽ gia tăng, nhất là tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, sử dụng hung khí nguy hiểm, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... 

Ngay từ trước khi triển khai kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm, Công an đã chủ động rà soát, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, xây dựng phương án đấu tranh cụ thể. Đặc biệt, sẽ phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình tội phạm ở các địa bàn giáp ranh, chủ động tấn công, bóc gỡ, triệt xóa các băng nhóm tội phạm, không để tội phạm hoạt động gây bất an cho người dân…

Công an tỉnh Bình Dương ra quân đảm bảo ANTT

T.Quang-Đ.Mừng