Dự hội nghị có lãnh đạo phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc; tổ trưởng các tổ dân phố; Đại diện các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể xã hội; cán bộ chiến sỹ CAP; bảo vệ dân phố và cán bộ Công an hưu trí hiện đang cư trú trên địa bàn phường.

Tại Lễ kỷ niệm, mọi người đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND sau 74 năm hình thành và phát triển; truyền thống của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; Sơ kết 2 năm thực hiện Chuyên đề "Vận động toàn dân tham gia quản lý hộ có nhà cho thuê và phòng ngừa tội phạm trong cơ sở lưu trú trên địa bàn phường". Kết quả sau hai năm thực hiện chuyên đề đã có 3 tập thể và 5 cá nhân điển hình tiên tiến được Giám đốc CATP khen thưởng. Tình hình ANTT trên địa bàn phường được giữ vững, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường chúc mừng lực lượng Công an phường, lực lượng bảo vệ dân phố nhân ngày kỷ niệm.

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Đồng thời mong muốn  các cấp ủy Ðảng cơ sở, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc cần tiếp tục thấm nhuần sâu sắc quan điểm “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử”; xác định rõ xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. 

Lực lượng Công an phường tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của lực lượng CAND; giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ”, luôn luôn đảm bảo ANTT trên địa bàn phường, có nhiều cách làm hay, đổi mới thực hiện có hiệu quả Chuyên đề "Vận động toàn dân tham gia quản lý hộ có nhà cho thuê và phòng ngừa tội phạm trong cơ sở lưu trú trên địa bàn phường" trong những năm tiếp theo.

Hoàng Thức