Trong những ngày đầu miền Nam hoàn toàn giải phóng, lực lượng Tham mưu CAND chủ động đề xuất lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công tác cải tạo tề, ngụy, đồng thời bảo vệ tốt chính quyền cách mạng, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội. 

Cơ quan Tham mưu CAND giúp lãnh đạo Bộ đề xuất với Thường vụ Trung ương Cục miền Nam ra Chỉ thị số 10/CT-75 (ngày 22-6-1975) “Về những vấn đề trước mắt trong công tác trấn áp phản cách mạng”. Chỉ thị đã giúp các cấp uỷ địa phương đề ra phương hướng trong công tác trấn áp phản cách mạng và xây dựng các kế hoạch đánh địch sát hợp, hiệu quả, góp phần bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở miền Nam sau ngày giải phóng.

Lực lượng CAND trong ngày Đại lễ.

Trong thời kỳ 1975-1986, đất nước ta vừa có hoà bình, vừa có chiến tranh, nhiệm vụ bảo vệ ANTT rất phức tạp, nặng nề. Lực lượng Tham mưu CAND tiếp tục củng cố về tổ chức, tập trung thực hiện tốt công tác thông tin để phân tích tổng hợp, dự báo tình hình; đề xuất và chuẩn bị cho lãnh đạo ra quyết định chính xác, kịp thời; hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, mệnh lệnh công tác. 

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tham mưu CAND đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật-công nghệ, đồng thời nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy tham mưu các cấp. Những kết quả công tác của lực lượng Tham mưu CAND thời kỳ này đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Trong những năm 1986-1996, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới toàn diện của nước ta đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều mặt. Những thành tựu của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, chống “diễn biến hoà bình” góp phần tích cực vào việc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội và hợp tác quốc tế. 

Những kết quả đổi mới đã tạo chuyển biến trong toàn bộ các mặt hoạt động của lực lượng CAND, góp phần quan trọng vào việc giữ vững sự ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội và môi trường đối ngoại của đất nước. Trong những thành tựu to lớn đó có đóng góp xứng đáng của lực lượng Tham mưu Công an các cấp.

Bước vào thế kỷ 21, tình hình kinh tế-chính trị thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc, diễn biến khó lường, lực lượng Tham mưu CAND đã phục vụ lãnh đạo Bộ đề xuất Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về “Chiến lược an ninh quốc gia”; đề xuất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) ban hành Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; đề xuất ban hành Nghị quyết số 40-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới”. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của đất nước.

Đầu năm 2006, lãnh đạo Bộ Công an ra Quyết định 630/2006/QĐ-BCA(X13) về củng cố Trung tâm Thông tin Chỉ huy trong hệ thống cơ quan Tham mưu CAND. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ, An ninh các nước, đặc biệt là trong khối ASEAN không ngừng được tăng cường và mở rộng, mở ra cơ chế hoạt động phối hợp, hợp tác cùng phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, chính trị của đất nước. 

Đặc biệt trong năm 2010, lực lượng tham mưu đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các cấp lãnh đạo chỉ đạo, bảo vệ vững chắc nền an ninh, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh trấn áp và làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Tham mưu, phục vụ tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, nhất là lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống CAND, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảm bảo an ninh trật tự tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng lần thứ XI…

Từ năm 2011 đến nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống tiếp tục gia tăng. Văn phòng Bộ Công an cùng với các đơn vị tham mưu, phục vụ lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh xã hội, nhất là các vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện, đình công, lãn công... 

Điển hình là năm 2014, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, Văn phòng Bộ cùng với lực lượng tham mưu Công an các đơn vị, địa phương đã nắm chắc tình hình để chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ báo cáo, đề xuất Trung ương, Chính phủ; mặt khác, tổ chức trực ban, trực chiến báo cáo, đầy đủ, chính xác diễn biến tình hình; tham mưu lãnh đạo Bộ các chủ trương, giải pháp chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra, ổn định tình hình an ninh, trật tự…

Năm 2015, lực lượng tham mưu đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, tỉnh ủy, UBND các cấp lãnh đạo chỉ đạo, bảo vệ vững chắc nền an ninh, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh trấn áp và làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tham mưu, phục vụ tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, nhất là lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội  toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảm bảo an ninh trật tự tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng lần thứ XII…

Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ năm 1986, cơ quan Tham mưu CAND đã phát huy được truyền thống cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò là “trung tâm của lãnh đạo để quản lý, điều hành, là “bộ não” chỉ huy, là đầu mối thông tin của lãnh đạo Công an các cấp” trong chỉ đạo cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Ghi nhận những công lao, thành tích của lực lượng Tham mưu CAND trong 70 năm qua, lực lượng Tham mưu CAND cả nước đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương Quân công, Chiến công các loại và nhiều phần thưởng cao quý. Riêng cơ quan Tham mưu của Bộ Công an 2 lần được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 3 lần được tặng Huân chương Quân công các hạng. Trong những năm đổi mới, cơ quan Tham mưu của Bộ liên tục được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” và “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”...
CAND